Overige informatieverstrekking

Waarneming
De opdracht van opdrachtgever wordt aangegaan met Advocatenkantoor Nederlof B.V. Mocht het kantoor en/of mr. J. Nederlof wegens plotselinge persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn om de opdracht uit te voeren, dan kan er een waarnemer aangesteld worden. Als (tijdelijke) waarnemer treedt dan op één van de advocaten van de maatschap BNN Advocaten te Tilburg.

Aansprakelijkheid
Advocatenkantoor Nederlof B.V. is verzekerd voor beroepsfouten van mr. J. Nederlof in de uitvoering van de verstrekte opdracht. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, verlies of gemiste kansen is uitgesloten.

Ingeschreven rechtsgebieden
Mr. J. Nederlof is geregistreerd op de rechtsgebieden: Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht en Huurrecht.

Sluiten