Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een breed begrip. Wij adviseren ondernemers op velerlei gebieden. Het kan gaan over de rechtsvorm van een op te richten onderneming, algemene voorwaarden, aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten en alles wat daarmee te maken heeft. Daarnaast houden we ons bezig met het screenen en beoordelen van contracten, maar adviseren wij ook indien er een geschil is ontstaan over de uitleg van het contract. Bijvoorbeeld indien een prestatie van de andere partij niet juist wordt nagekomen. Wij kunnen u in een dergelijk geval adequaat bijstaan.

Indien u wordt aangesproken wegens bestuurdersaansprakelijkheid, bent u tevens aan het juiste adres. Ook voor conflicten op aandeelhoudersniveau kunnen wij u goed bijstaan.

Sluiten