Verbintenissenrecht

Ons kantoor adviseert en begeleidt haar klanten op allerlei gebied van overeenkomsten. Het verbintenissenrecht heeft voornamelijk betrekking op overeenkomsten. Wij staan u bij indien de andere partij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of wanneer u advies wenst te hebben bij het opstellen van een contract of de uitleg daarvan.

Maar ook in gevallen dat een ander jegens u een onrechtmatige daad heeft gepleegd en schade heeft toegebracht, kunnen wij u bijstaan om de door u geleden schade op de andere partij te verhalen.

Sluiten